Ptax do BC desta quarta-feira fecha a R$ 3,23542 na venda

  •